1. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

FD ସୁଧ ହାର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଏହି 5 ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଡି ରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି |

KJ Staff
KJ Staff

ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କହିବୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ହେତୁ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରୋନା ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, FD ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ |

କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫଡି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 5 ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ |

SBI

 • 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିରେ90 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.40 ପ୍ରତିଶତ |
 • 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ10 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.60 ପ୍ରତିଶତ |
 • 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ30 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.80 ପ୍ରତିଶତ |
 • 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ40 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 6.20 ପ୍ରତିଶତ |

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (BOB)

 • 1 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ10 ପ୍ରତିଶତ |
 • 3 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ30 ପ୍ରତିଶତ |
 • ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନାରେ50 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ଦିଆଯାଏ | ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାକୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରିପାରିବେ |

PNB

 • 1 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ25 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 6 ପ୍ରତିଶତ |
 • 3 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ30 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 6.05 ପ୍ରତିଶତ |

ଆଇ.ସି.ଆଇ.ସି.ଆଇ. ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇସିଆଇସିଆଇ)

 • 18 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ10 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.60 ପ୍ରତିଶତ |
 • 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ15 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.65 ପ୍ରତିଶତ |
 • 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ35 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.85 ପ୍ରତିଶତ |
 • 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ50 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 6.30 ପ୍ରତିଶତ |

HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ (HDFC)

 • 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ10 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.60 ପ୍ରତିଶତ |
 • 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ15 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.65 ପ୍ରତିଶତ |
 • 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ30 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 5.80 ପ୍ରତିଶତ |
 • 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ50 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 6.25 ପ୍ରତିଶତ |
 • ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ25 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ଦିଆଯାଏ |

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments