MFOI 2024 Road Show
  1. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ

ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ? ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲ ନ ଖରାପ

ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେବଳ ସୁସ୍ବାଦୁ ନୁହଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ରହିଛି | ସାଧାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ l ଆପଣ ବି ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି କି ? ଏହା ଭଲ କି ଖରାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆର୍ଟିକିଲ ପଢନ୍ତୁ l

Omkar Mohanty
Omkar Mohanty
Do you consume papaya on an empty stomach? Find out if it is good or bad pic credit@pexel.com

Do you consume papaya on an empty stomach? Find out if it is good or bad pic credit@pexel.com

ମଧୁର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ | ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ, ମଧୁମେହ ପରିଚାଳନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

କଦଳୀ ପରେ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଏବଂ ସବଟ୍ରୋପିକାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ | ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଏନଜାଇମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଇ, ଏବଂ ଏ, ଡାଏଟାରୀ ଫାଇବର, ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳକୁ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ | ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ଦେଇପାରେ | ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଲାଭ |

ଖାଲି ପେଟରେ ପେପର ଖାଇବାର ଲାଭ:

ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପେପସିନ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ | ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦିନସାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ସେହିଭଳି, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବର ସମୃଦ୍ଧ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ |

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ | ସକାଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ତେଣୁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ |

ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ
ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ, କାରଣ ଏଥିରେ କମ୍ ଚିନି ଏବଂ ଅଧିକ ଫାଇବର ଥାଏ | ଖାଲି ପେଟରେ ପେପର ଦିନସାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହି କାରଣରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଫଳଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗଣା ହେବ |

ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ
ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ,ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ | ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ବ୍ରଣ କମାଇବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାଏ | ଆଦର୍ଶ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ, କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଫାଇବରରେ ଅଧିକ | ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ଭୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ 
ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍, ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ - ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ | ପେପର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବାରେ ଏବଂ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି | ଏହାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବସିଡି

 

Like this article?

Hey! I am Omkar Mohanty. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments